ANBI-Verklaring

anbi_fc

ANBI verklaring aanwezig.

IBANnr: NL86INGB0002743475

Verklaring t.a.v. ANBI verantwoording.

Naam: St.Wijkmuseum Soesterkwartier
Adres: St.Bonifaciusstraat 61 3812 TD Amersfoort
Penningmeester: Kees Gerritsen Wulpstraat13 3815 HK Amersfoort.
RSIN/fiscaalnummer: 820226944
K.v.K. 32143819

Stichtingsakte: Zie kopie hieronder
doel1

doel2

Doel3

 

JAARVERSLAG WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER 2017.

= INLEIDING

Het WijkMuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort heeft een tamelijk turbulent jaar achter de rug. In het voorjaar vond een drastische bestuurswisseling plaats, werd (door subsidie) de financiële situatie verbeterd, werd een nieuw depot in gebruik genomen, werden in het kader van de expositie ‘Gezondheidszorg ‘Toen en Nu’ verschillende Thema tentoonstellingen met bijbehorende inleidingen gehouden en werd medio september het 5-jarig bestaan gevierd. Hieronder wordt op deze punten uitgebreider ingegaan en volgen enkele aanvullende bijzonderheden.

= WIJZIGINGEN BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

Nadat media 2016 oprichter Joke Sickmann afhaakte, meldde ook secretaris-penningmeester en medeoprichter Roel Buitenhuis dat hij met ingang van 1 april 2017 wilde stoppen.

Dit zelfde gold voor medeoprichter Jac. van der Heiden, wegens gezondheidsproblemen.

 

Een nieuw bestuur werd gekozen/aangesteld en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amersfoort en bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter/Conservator Gezina Tuinstra

Secretaris Wessel Post

Penningmeester Kees Gerritsen

Bestuurslid/gastvrouw Laura Alfrink

Bestuurslid/PC man Peter Baas

 

Als vrijwilliger staan de volgende personen op de lijst.

Huismeester Rolf Craanen

Vrijwilliger Ineke Bunk

Idem Roel Buitenhuis

Idem Ineke van der Linden

Idem Jaap Jansen

Idem Tonnie Gouverneur

 

Als vrijwilliger voor “hand en spandiensten” zijn de volgende personen beschikbaar.

Vrijwilliger Jac. van der Heiden

Idem Don Laseur

Idem Hubrecht Fremouw

= VERGADERINGEN

Zoals gebruikelijk werden de bestuursvergaderingen in principe om de week op dinsdagen van 10.30 uur in het Vincent van Oordt-atelier gehouden. Deze expositieruimte achter de museumwoning werd in het voorjaar tot Thema-Kamer herdoopt. De vergaderingen werden door de secretaris (wsl) of de voorzitter (gt) genotuleerd. Ze vonden plaats op de dinsdagen 10 januari, 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei , 30 mei , 19 juni, 27 juni , 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus , 29 augustus, 12 september, 26 september, 3 oktober (gt), 10 oktober (gt), 24 oktober (gt), 7 november (gt), 21 november, 6 december en 19 december .

= VERHUIZING MUSEUMDEPOT

Omdat verhuurder Comma in het voorjaar kenbaar maakte het bedrijfspand van de voormalige vleesfabriek Noack aan de Soesterweg te zullen slopen, moesten de daarin voor het WijkMuseum opgeslagen spullen voor zaterdag 1 juli worden verhuisd. Deze werden op donderdag 29 juni naar het (nieuwe) depot aan de Argonweg overgebracht. Op donderdag 22 juni was de ‘Sprekende Kast’ vanuit de oude opslag al met medewerking van ontwerper/bouwer en meubelmaker Kevin Hughes naar het naburige verpleeg- en verzorgingshuis Lyvore Birkhoven Park, Soesterweg 535 vervoerd en daar opnieuw opgebouwd. Deze kast bevat bandopnames waarop oud-bewoners jeugdherinneringen en de geschiedenis van het Soesterkwartier en omstreken ophalen. De ‘Sprekende Kast’ wordt momenteel door vrijwilligster Ank Loonstra beheerd.

= EXPOSITIES IN THEMA-KAMER

Nadat in de periode december 2016 tot eind februari 2017 met veel succes een groot aantal ‘Poppenhuizen en poppenkamers’ waren getoond, werd tussen begin maart en eind november in de Thema-Kamer aandacht aan ‘Gezondheidszorg, Toen en Nu’ besteed. Daarin stonden beurtelings de achtereenvolgende thema’s centraal; ‘Kraamzorg’ (tot zaterdag 1 april), ‘Het Nederlandsche Rode Kruis/EHBO’ (tot zaterdag 13 mei); ‘Apotheken en Gapers’ (tot zaterdag 20 mei); ‘Thuiszorg’ (tot zaterdag 1 juni); ‘Huisartsen in het Soesterkwartier’ (tot zaterdag 9 september); Ouderenzorg (tot eind oktober)‘Hospice in Eemland’ (tot zaterdag 28 oktober) en ‘Uitvaartzorg’ (tot zaterdag 25 november). Na vooroverleg met Jan Carel van Dijk-Ruud Rijbroek en Bianca Baas (van Het Nederlandsche Rode Kruis) op dinsdag 22 augustus werden op zaterdag 26 augustus in de Sint Bonifaciusstraat (ter hoogte van de museumwoning) door het Nederlandsche Rode Kruis afdeling Amersfoort enkele EHBO-demonstraties gegeven. In het kader van de landelijke ‘Maand van Geschiedenis’ stond de Thema-Kamer in oktober gedeeltelijk in het teken van het thema ’Geluk’. Na een oproep in de media konden hierbij enige tientallen huwelijksfoto’s worden getoond. Op zaterdag 2 december ging de expositie ‘Creatief in het Soesterkwartier en omstreken – Deel 1’ van start. Daarbij meldden zich maar liefst vijftig (50) belangstellenden ! Nadat de Thema-Kamer in februari 2018 van nieuwe vloerbedekking is voorzien gaat begin maart 2018 de expositie ‘Creatief in Soesterkwartier en omstreken – Deel 2’ van start. Die is tot eind april 2018 te zien. 

= INLEIDINGEN, LEZINGEN EN DEMONSTRATIES BIJ EXPOSITIES

Bij de opening van de deelexpositie ‘Kraamzorg’ verzorgde (voormalig vroedvrouw) Gea Rütting uit Linschoten op zaterdag 25 maart een inleiding over haar ‘Ervaringen in de kraamzorg’ en op zaterdag 8 april een power pointpresentatie door (voorzitter) Jan Carel van Dijk over ‘Het Nederlandsche Rode Kruis’ Daarna verzorgde Jeannet Heerschop op zaterdag 29 april een inleiding over ‘EHBO en gebruik van AED-apparatuur’ en hield Peter van den Hooff op zaterdag 20 mei een power-pointpresentatie over ‘Het fenomeen Gapers’. Op zaterdag 24 juni hield (apotheker) Guy Franssen een power pointpresentatie over ‘Apotheken en Medicijngebruik’ en op zaterdag 1 juli hield Marie-Louise Hehenkamp een inleiding over ‘Ouderenzorg en Thuiszorg’. Jeannet Luitsz hield op vrijdag 21 juli een power pointpresentatie over ‘Leven en werk van Willem Drees senior’ en op vrijdag 15 september gaf Heleen Zuiderduin een inleiding over ‘Bewegen voor ouderen’.  Op vrijdag 29 september verzorgde (huisarts) H. van Dijk een inleiding over ‘Gezondheidszorg in het Soesterkwartier’,. op vrijdag 3 oktober vertelde Carolien Miete meer over ‘Hospice in Eemland’ en op vrijdag 24 november verzorgden Hans Meyerink en Ukediene Schulp een inleiding en demonstratie over ‘Uitvaartzorg’, gevolgd door een bezoek aan uitvaartcentrum ‘De Poort’ aan de Soesterweg.

Nadat op zondag 3 september in de Mariënhof (tussen Zuidsingel en Stadsring) de kick-off van de jaarlijkse Open Monumentendag was gegeven, waren er op vrijdag 8 september (klasse-dag voor scholieren) en op zondag 10 september voor iedereen, extra openstellingen van het WijkMuseum. Dit was een groot succes want er meldden zich toen ruim honderd (100) bezoekers ! In verband met het eerste lustrum (5 jaar) van het WijkMuseum was er in de Sint Bonifaciusstraat op zaterdag 9 september een (verregend) straatfeest met kinderspelen.

= BEREIKBAARHEID

Behalve per auto, fiets of te voet is het WijkMuseum ook per openbaar vervoer (buslijn 1, haltes Puntenburg en Roerstraat) bereikbaar, maar door de matige dienstregeling is dit eigenlijk geen alternatief. Omdat in de Sint Bonifaciusstraat (nog) niet vrij kan worden geparkeerd, zijn automobilisten genoodzaakt hun voertuig(en) in de Sint Willibrordusstraat, langs de Noordewierweg of de noordelijke zijstraten daarvan neer te zetten. Verder bestaat bij het bestuur de wens om er bij de Stichting Waterlijn op aan te dringen dat de rijroute van haar toeristische motortreintje tot de Sint Bonifaciusstraat en (naaste) omgeving wordt uitgebreid.

 

= PARKEERPROBLEMEN

Door het ingestelde één-richtingsverkeer voor motorvoertuigen in de Sint Bonifaciusstraat is het WijkMuseum Soesterkwartier (museumwoning en Thema-Kamer) per auto alleen vanaf de Soesterweg bereikbaar. Tenzij men over een gemeentelijke parkeervergunning beschikt, mogen bezoekers echter niet in de Sint Bonifaciusstraat parkeren. Volgens het bestuur wordt het WijkMuseum door de gemeente per abuis als woning en niet als berdrijfspand beschouwd. Zij zou het WijkMuseum daartoe een uitzonderingspositie moeten verlenen en het (met name op zaterdagen) ten minste drie vrije parkeerplaatsen moeten toekennen. Door het bestuur worden bovendien op werkdagen (één of meer) gratis laad- en losplaatsen bepleit. Hoewel het onderwerp parkeren reeds sinds eind augustus op de agenda van de gemeenteraad staat heeft deze hierover nog steeds geen definitief besluit genomen. Na afloop van de raadsvergadering van dinsdag 29 augustus werden Gezina en Laura door Rob Lampe van Amersfoort TV over het parkeerprobleem bij het WijkMuseum geïnterviewd.

= OPENSTELLINGSTIJDEN

Om te voorkomen dat museumbezoekers en bezoekers van inleidingen, lezingen, power point-presentaties et cetera elkaar op zaterdagen letterlijk ‘voor de voeten’ lopen, is afgelopen zomer besloten de laatste voortaan op vrijdagen om 16.00 uur te houden. Wel blijven de openingen van nieuwe tentoonstellingen op de zaterdagen om 12.00 uur. Verder zijn sinds afgelopen herfst de verschillen tussen zomer- en wintertijden geschrapt. Voortaan is het WijkMuseum op zaterdagen steeds van 11.00 tot 16.00 uur geopend.

= ATTENTIETEKENS

Bij de openstellingen van het WijkMuseum hangt de museumvlag aan de gevel van de museumwoning. Bovendien staat op de parkeerplaats voor de deur een metalen attentiebord. Vlag en attentiebord worden in het zogeheten ‘kapperskamertje’ van de museumwoning bewaard. Afgelopen voorjaar zijn bovendien twee extra houten ‘attentieborden’ vervaardigd. De opschriften daarvan zijn WIJKMUSEUM / IS GEOPEND en WIJKMUSEUM NU GEOPEND. Het blauwe bord wordt door Café De Gooijer, Soesterweg 118 beheerd en het witte bord staat ook in het ‘kapperskamertje’. Bij de openstellingen worden (door de dienstdoende gastvrouw/gastheer) het blauwe bord (nabij Café De Gooijer) op de stoep langs de Soesterweg en het witte bord op de hoek van de Noordewierweg geplaatst. Inmiddels zijn ook extra attentieborden (geel met zwarte letters) beschikbaar. Het opschrift van bord één: STRAAT IS / ZATERDAG / GESLOTEN, met de onderschriften FEESTJE of MARKT en van bord twee: VRIJDAG /16.00 uur / LEZING / IN WIJK – / MUSEUM. Deze borden bevinden zich in de stoelenkast op het achterplaatsje en kunnen desgewenst aan lantaarnpalen (langs de Sint Bonifaciusstraat en de Noordewierweg) worden bevestigd.

= PUBLICITEIT

Ten behoeve van de publiciteit zijn (sinds het voorjaar van 2017) naast folders ook ansichtkaarten en (sinds zomer 2017) wisselende posters beschikbaar. Op de voorzijde van de ansichtkaart prijkt een zwart-wit foto van het echtpaar De Wit uit ’t Sasje en de tekst; ‘KOM KIJKEN! / hoe de (groot)ouders / van opa en oma / woonden en werkten’. De achterzijde bevat de tekst: ‘Er zit meer achter de woning / uit grootmoeders tijd / Het is een feest van herkenning / Laat je verrassen! ‘, plus informatie over de openstellingtijden en het adres. De (door Peter Baas vervaardigde) wisselende posters worden in de week voor een lezing of een andere activiteit door Wessel of Jac. her en der in het Soesterkwartier opgehangen. Hiertoe ligt in de Thema-Kamer een adressenlijst. Daarnaast worden bij iedere nieuwe activiteit per e-mail persberichten naar de plaatselijke huis-aan-huisbladen (Amersfoort Nu en De Stad Amersfoort ) en het dagblad AD/Amersfoortse Courant (rubriek IN UW BUURT) verstuurd. In 2017 waren dit er een kleine dertig. Verder worden de persberichten onder meer naar de Nieuwsbrief van Joke Sickmann, de wijkwebsite www.Soesterkwartier.info (Karel van Rooy), ziekenomroep De Golfbreker, de WIJ-krant en RTV Utrecht gezonden,

= VASTE GEBRUIKERS VAN DE THEMA-KAMER

De Stamtafel van De Keitrekkers komt sinds februari iedere derde woensdag van de maand (van 10.00 tot 12.00 uur) in de Thema-Kamer bijeen. Deze maandelijkse praatgroep voor ouderen maakte tot voor kort gebruik van een ruimte van ouderenbond ANBO aan de Nieuwstraat in het centrum van Amersfoort. Omdat de Amersfoortse ANBO er mee stopte was De Stamtafel eerder in ouderencentrum De Koperhorst neergestreken, maar dat beviel niet en daar werd (op advies van Gezina) voor de Thema-Kamer gekozen. Op woensdag 21 juni werden de leden van De Stamtafel In de Thema-Kamer door de journalist Wichard Maassen geïnterviewd. Een week later verscheen hierover een uitgebreid artikel (met foto) in de editie Amersfoortse Courant van het Algemeen Dagblad. In de Thema-Kamer worden van tijd tot tijd door de KBO workshops ‘Verhalen schrijven’ en een cursus voor laag geletterden gegeven.

= ANDER GEBRUIK THEMA-KAMER

Op dinsdag 7 februari werd het WijkMuseum door acht personen van ouderencentrum De Koperhorst bezocht. In het kader van de jaarlijkse stedelijke evenement ‘Gluren bij de buren’ werd op zondag 19 februari driemaal door de a-capella zanggroep ‘Fifty All’ in de Thema-Kamer opgetreden. ‘Ter lering ende vermaek’ werd het WijkMuseum op maandag 13, woensdag 14, donderdag 23 en vrijdag 24 maart door studenten van het ROC Amersfoort (Puntenburg) bezocht. Op vrijdag 1 september werd in de Thema-Kamer door het bestuur met drie vertegenwoordigsters van Bewonersvereniging Hestia over eventuele gezamenlijke activiteiten overlegd.

= VERDELING WIJKSUBSIDIE

In buurtcentrum Reset aan de Plataanweg werd op donderdag 13 april onder leiding van de nieuw aangestelde buurtwerker Henry de Gooijer een bijeenkomst over de via Indebuurt033 te verdelen gemeentelijke subsidiegelden gehouden. Voor activiteiten in het Soesterkwartier heeft de gemeente ruim 100.000 euro beschikbaar gesteld. Het WijkMuseum werd hierbij door Laura, Kees en Wessel vertegenwoordigd. Andere subsidieaanvragen waren onder andere van Karel van Rooij van de digitale wijkkrant (www.soesterkwartier.info) en Kath Duin (kathduin@gmail.com) die de ZomerPretPas presenteerde. Bij dat laatste kunnen (minder draagkrachtige) schoolkinderen in de zomervakantie verschillende wijkactiviteiten bezoeken en daarmee een stempeltje verdienen. Bij inlevering van kaarten met vijf stempels ontvingen ze een gratis toegangskaart voor Dierenpark Amersfoort. In verband hiermee heeft Wessel over de inventaris van het WijkMuseum een lijst met 26 vragen gemaakt. Als die goed werden beantwoord kregen de kinderen een stempel van het WijkMuseum. Hiervan is door ten minste 21 kinderen met hun ouders gebruik gemaakt, Dat was minder dan  was verwacht.

= PUBLIEKE BELANGSTELLING

Voor zover kon worden bijgehouden meldden zich in 2017 (tijdens de zaterdagse openstellingen) ongeveer 1350 bezoekers. In 2016 was dit bijna 1400 bezoekers, in 2015 bijna 1200 in 2014 bijna 2200 en in 2013 ruim 2300. Na de opening in september 2012 konden tot december ruim 1250 bezoekers worden genoteerd. Hierbij moet worden vermeld dat in 2013 en 2014 zeer goedbezochte exposities over de Nederlandse Spoorwegen en reünies van de (voormalige) lagere scholen werden gehouden.

= JUBILEUMFEEST

Ter gelegenheid van het eerste lustrum (5 jaar) van het WijkMuseum werd op zaterdag 9 september in de Sint Bonifaciusstraat een kinderfeest gehouden. Hierbij trok vooral een opblaasbaar springkussen veel belangstelling. Hoewel van de voorbereiding veel werk was gemaakt, was de gestaag vallende regen een behoorlijke spelbreker. Hierdoor werd van de oud – Hollandse kinderspelen en –spelletjes (touwtje springen, hindernisloop, hoepelen, stelt lopen etc. etc.) niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Ook de kinderspelen in de Thema-Kamer trokken ook weinig deelnemers. De jaarlijkse kleedjesmarkt is door de bewoners afgezegd.

= AANBIEDINGEN

Gedurende dit jaar werden door verschillende personen erfstukken en ander antiek informatiemateriaal aan het museum aangeboden. Daaronder bevonden zich een (antieke) mangel, een kinderstoel en enkele schilderijen van de familie Van der Sluis-Karreman. Verder werden onder meer enkele erfstukken en foto’s van een (voormalige) textielwinkel aan de Puntenburgerlaan aan het WijkMuseum geschonken. Medio november konden in Beekbergen drie nieuwe etalagepoppen worden aangeschaft. Ze kregen de namen Marieke, Karel en Kareltje / Karolientje.

= EEMSNOER

De stichting Eemsnoer vergaderde op dinsdag 13 juni vergadering in het etablissement De Kleine Melm in Soest en hield op woensdag 14 juni van 11.00 tot 12.30 uur haar algemene jaarvergadering in Museum Spakenburg in Bunschoten. Hierbij werd het WijkMuseum door Rolf vertegenwoordigd. Op vrijdag 6 oktober was er een bijeenkomst van de Stichting Eemsnoer op de Inspiratieboot in de Eemhaven. Namens het WijkMuseum was Gezina daarbij aanwezig.

= WEBSITE

Peter Baas heeft gemeld dat de website geen onderhoud meer krijgt.

En die zal op termijn niet meer compatible meer zijn met WordPress.

Over een alternatief moet binnen kort nagedacht worden.

= MUSEUMONDERHOUD

De echtparen Buitenhuis (Roel en Gré) en Van der Heiden (Jac. En Riet) verzorgen (eens per maand) het onderhoud van de museumwoning en de Thema-Kamer. Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 3 oktober is met Edwin van Nieuwenhuizen (Arnhemseweg) over de plaatsing en de sponsoring (door Lions Amersfoort) van nieuwe vloerbedekking in de Thema-Kamer gesproken. Op dinsdag 10 oktober volgde hierover een ingelaste bestuursvergadering. De vloerbedekking wordt in februari 2018 gelegd

= EXTERNE ACTIVITEITEN

Om nieuwe ideeën op te doen en kennis te maken bracht het bestuur op vrijdag 12 mei een bezoek aan het Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27 in de Utrechtse Wijk C. Op zaterdag 17 juni werd in Urk een bezoek aan het Open Huis van de Stichting Verpleegkundig Erfgoed gebracht. Ter gelegenheid hiervan werd ‘s – morgens door Gezina aan de organisatoren een plant (orchidee) overhandigd. ‘s Middags schonk Wessel de houten ooievaar (gebruikt bij de expositie over ‘Kraamzorg’) aan één van de medewerkers. Later dit jaar werd deze ooievaar bij het WijkMuseum terugbezorgd. Het bestuur van ‘Urk’ vond de ooievaar niet bij hùn verzameling passen. . . Op maandag 2 oktober werd in De Observant (bij het Amersfoortse stadhuis) een bijeenkomst van (informatiewinkel) Indebuurt033 gehouden. Hierbij waren Gezina, Kees en Laura aanwezig. Op maandag 26 juni verzorgden Gezina en Peter een (goedbezochte) power pointpresentatie in verpleeg- en verzorgingshuis  De Amerhorst en op maandag 18 en op donderdag 21 september-in verpleeg- en verzorgingshuis Birkhoven Park.

= DIVERSEN

De watermeter van het Wijkmuseum is op vrijdag 18 augustus tussen 12.30 en 14.30 uur vervangen.

= FINANCIËN

Jan Veenstra adviseert en Kees maakt maandelijkse updates van de financiële situatie.

Voor inzage van onze financiën kunt u ons een mailtje sturen.

Terug