ANBI-Verklaring

anbi_fc

ANBI verklaring aanwezig.

IBANnr: NL86INGB0002743475

Verklaring t.a.v. ANBI verantwoording.

Naam: St.Wijkmuseum Soesterkwartier
Adres: Dollardstraat 84 3812 EM Amersfoort
Penningmeester: Dollardstraat 84 3812 EM Amersfoort
RSIN/fiscaalnummer: 820226944
K.v.K. 32143819

Stichtingsakte: Zie kopie hieronder
doel1

doel2

Doel3

 

Jaarverslag Wijkmuseum Soesterkwartier 2016

Het Soesterkwartier had eerder al gedurende 9 jaar een eigen wijkmuseum in de Wijkwinkel, en nu sinds ruim 4 jaar een museumwoning annex expositiezaal in de St. Bonifaciusstraat. De museumwoning is door Woningcorporatie Portaal-Eemland aan het Soesterkwartier aangeboden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Portaal (2012). De oprichting van het museum en de opening van de museumwoning kan een successtory genoemd worden. Het Wijkmuseum heeft zich voorgenomen jaarlijks een verslag uit te brengen van haar activiteiten.

Ter inleiding (een kleine voorgeschiedenis)

Het Soesterkwartier staat bekend als een oude volkswijk met een grote sociale cohesie. De ligging tussen het spoor en de Eem en het feit dat de verschillende Woningcorporaties in de vorige eeuw hier veel woningen hebben gebouwd hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Misschien heeft de Tweede Wereldoorlog er ook wel iets mee te maken. Het uitgestrekte spooremplacement waar goederentreinen gerangeerd werden heeft veel last gehad van luchtaanvallen, en Soesterkwartierders die voor de oorlog geboren zijn kunnen zich nog goed de ramp herinneren die ontstond toen in oktober 1944 een munitietrein werd gebombardeerd. Vraag een oude Soesterkwartierder hoe het was in de Tweede Wereldoorlog en de verhalen borrelen op. Er was ook armoe. Veel mensen hadden het niet breed. De mannen werkten in de fabrieken op Isselt, bij de Phoenix (bierbrouwerij), en op de gasfabriek. En natuurlijk ook bij het spoor en op de wagenwerkplaats. De meisjes werkten bij de Erdal, de Sopla (sigarenfabriek) of in de koekjesfabriek van Meursing vlak bij de Eem. In die jaren stond het woonwagenkamp nog naast het terrein van de Stadsreiniging. Kortom, de geschiedenis ligt in het Soesterkwartier voor het oprapen.

Het is dan ook geen wonder, dat er in deze buurt sinds de jaren ’80 diverse fototentoonstellingen zijn georganiseerd. Op een goede dag heeft de werkgroep “Foto en route” een blijvende expositie ingericht in de toenmalige wijkwinkel aan de Noordewierweg

167. De wethouder van Cultuur was bij de opening uitgenodigd om een speech houden. En daarmee was het wijkmuseum Soesterkwartier een publiek feit. Op 24-12-2008 is het Wijkmuseum Soesterkwartier als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 18-11-2010 werd tijdens een boekpresentatie over succesvolle Soesterkwartierders (Auteurs Channa Kalmann en Gerda Kalmann-Hermans) door Portaaldirecteur Vincent van Oordt meegedeeld dat de woningbouworganisatie een woning in de St. Bonifaciusstraat zou gaan terugbrengen in de oude staat teneinde deze ter beschikking te stellen van het Wijkmuseum. In september 2012 is de museumwoning met veel toeters en bellen geopend. De openingshandeling werd verricht door de twee vroegere bewoners, namelijk Gerard Reuvers die op nr. 63 en Dirk de Wit, die op nr. 61 heeft gewoond. Gerard was wagenmeester bij “het spoor” en Dirk werkte op de wagenwerkplaats als lasser, maar verstond ook het kappersvak.

De laatste woonde met zijn gezin van 1946 tot 1984 in het huisje dat nu dienstdoet als museumwoning.

Medewerkers Wijkmuseum

Het Wijkmuseum telde aan het eind van 2016 9 vaste vrijwillige medewerkers.

Door overlijden van onze medeoprichter van Henny Mosterd moesten we afscheid nemen van een sterkte kracht. Henny was het geheugen van het Museum. Jacques van der Heiden moest wegens gehoor problemen afscheid nemen. Wel blijft hij actief voor gerichte hulp.

Met waardering denken we terug aan onze voorzitter en oprichter van het Wijkmuseum Joke Sickmann. Ze was een stimulans voor ieder van ons. Ze zal ons nog blijvend van ideeën voorzien. Ze heeft de voorzittershamer overgegeven aan Gezina Tuinstra, die ook conservator is. We hebben tijdens een boottocht en bezoek aan de Mannenzaal en gezamenlijk etentje afscheid genomen.

Voor de bezetting tijdens de openingstijden is er een klein aantal medewerkers, terwijl minstens 2 personen aanwezig moeten zijn. Dit geeft telkens weer moeite om het rooster te vullen. Ook in vakantietijden willen we open zijn. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die incidenteel helpen. Vrijwilligers die bijspringen door het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. Er wordt deelgenomen aan besprekingen over “het Eemsnoer” (een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht), City-marketing Amersfoort en Regio, en de plaatselijke werkgroep voor het thema van de Landelijke Maand van de Geschiedenis die jaarlijks in oktober wordt gehouden.

De Museumwoning

Het officiële huurcontract met Portaal is op 25 februari 2013 ondertekend. Bij die gelegenheid is tevens een gebruiksovereenkomst van een ruimte van Portaal in de Fuchsiastraat gesloten. Aanwezig waren bij de ondertekening: Helen van de Veen en Henja Altena van Portaal, Roel Buitenhuis en Joke Sickmann van het Wijkmuseum Soesterkwartier.

De huur is door Portaal inmiddels bevroren. Het Wijkmuseum ziet dit als een sponsoring van Portaal. Voor het Wijkmuseum blijft Portaal nog altijd verbonden met museum in het naambordje boven de toegangsdeur van de expositieruimte.

De historische aankleding, onder verantwoordelijkheid van Gezina Tuinstra, van de museumwoning is alleen op onderdelen gewijzigd, dit was afhankelijk van nieuwe binnengekomen oude spullen die een plekje in het museumhuis hebben gekregen. Geïnteresseerde bezoekers bleven gestaag komen. De uitgesproken waarderingen in het receptieboek zijn stimulerend om door te gaan. In 2015 hebben 1205 bezoekers het museum bezocht. In 2016 hebben bijna 1400 bezoekers het Wijkmuseum bezocht.

Eind 2016 komt er echter een parkeerprobleem, hopelijk zal hier een oplossing voor gevonden worden. Per oktober 2016 geldt in de St. Bonifaciusstraat een P-verbod van maandag t/m zaterdag. Voor het Wijkmuseum is in de onderhandelingen met de wethouder geen bevredigende oplossing gekomen. M.n. voor ouderen of mensen die geen ontheffing hebben en het museum of de expositie willen bezoeken is dit een groot probleem.

Depot Wijkmuseum en data base

De opslag van de binnengekomen objecten is nog voor een gedeelte onder gebracht op Soesterweg 564 in één van de gebouwen op het voormalig Noackterrein. Comma vastgoed heeft de ruimte belangeloos beschikbaar gesteld. Inmiddels is al aangegeven dat het terrein binnenkort ontruimd moet worden. Met Hoksbergen Holding is een huurcontract opgesteld voor gebruik aan de Argon11A. We zijn dar erg blij mee.

Bruikleengever Hoksbergen Holding geeft vanaf 18 januari 2016 voor bepaalde tijd tot18 januari 2021 en om niet, een deel van Argonweg 7 in bruikleen aan bruiklener. Bruiklener neemt de ruimte vanaf 18 januari 2016 voor bepaalde tijd tot 18 januari 2021 en om niet, van bruikleengever in bruikleen aan. Bruiklener is aan bruikleengever voor het gebruik van de ruimte geen enkele vergoeding verschuldigd.

Het Wijkmuseum ziet dit ook als sponsoring van het museum.

Alle museumstukken worden door een medewerker gefotografeerd en beschreven en nauwkeurig met foto, beschrijving en vindplaats opgenomen in het digitale bestand. Dit unieke digitale programma is door een externe medewerker t.b.v. het Wijkmuseum ontwikkeld.

Publiciteit

De website wordt regelmatig door webmaster Peter Baas bijgewerkt. Zeker na elke nieuwe expositie worden zo snel mogelijk foto’s geplaatst.

Daarnaast mogen we blij zijn met andere websites die het leven in het Soesterkwartier nauw gezet bijhouden. Ook de facebook pagina wordt regelmatig aangevuld en merkbaar gewaardeerd. Begin januari werd de 1000ste facebookvriend verwelkomt.

De activiteiten in het Atelier van het Wijkmuseum in 2016.

Voor het atelier was 2016 is het weer een druk jaar geweest.

Er zijn veel exposities m.b.t. de verdwenen industrie

Onder de titel “Werkzaam Soesterkwartier” zijn er veel wisselende exposities geweest. Er was veel aandacht voor de industrieën. Veel ouderen die in de verschillende fabrieken hebben gewerkt kwamen een kijkje nemen.

Een greep uit de industrieën: Handel en Nijverheid aan Nijverheidsweg, Sopla, P.F.W. Fruit en Groenteveiling, Erdal, Abattoir, Erdal, Noack, Pon, Hassink, Jörg, Bronswerk, Gemeentereiniging.

Thema ‘de Belgen in Amersfoort’ heeft veel aandacht getrokken, tot in België toe. Bijzonder is dat een medewerker van ons Wijkmuseum de tijd en plaats van barakkenkamp Nieuwdorp heeft achterhaald.

De expo van Poppenhuizen heeft veel aantrekkingskracht, het aantal bezoekers nam sterk toe.

Met museum Flehite is er een goede samenwerking, we konden we onder andere een replica van een tabaksschuur lenen. Ook van Huis Doorn hebben een prettige samenwerking ervaren.

Voor de invullingen van de exposities is ook dankbaar gebruik gemaakt, en spontaan aangeboden, van Archief Eemland, Cavalarie-museum, Militair-museum Driebergen en ook particuliere aanbiedingen.

Te vermelden waard is dat we de bijna complete inboedel van een histories verpleegkundige vereniging mogen lenen. Dit voor een van de volgende exposities.

De exposities gaven een aantal keren aanleiding om een lezing te organiseren o.a. de glasindustrie aan de Eem, Erdal en Prodent.

Het Wijkmuseum was iedere zaterdag geopend. In de zomertijd van 12.00-17.00 uur en in de wintertijd van 11.00-16.00 uur. Maar verscheidene keren is het museum op verzoek ook op andere dagen open geweest. Het bezoeken van de museumwoning wordt door sommige (oud)Soesterkwartierders gezien als een leuk extra hoogtepunt bij de viering van een verjaardag of een familiereünie.

Ook het project “Gluren bij de Buren” heeft onze ruimte gevonden voor activiteiten, evenals “Amersfoort in Dialoog” en bijvoorbeeld “Speurtocht voor kinderen”.

Andere activiteiten

Eerste Wereldoorlog. Nederland was niet rechtstreeks betrokken geweest bij de Eerste Wereldoorlog, maar in de jaren 1914-1918 zijn er met name veel Belgische vluchtelingen en geïnterneerde Belgische soldaten in Amersfoort ondergebracht. De gemeente Amersfoort heeft in 2016 extra aandacht besteed aan de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Ook het Soesterkwartier is

getuige geweest van die geschiedenis. Wethouder Fleur Imming opende op 8 oktober 2016 in het Wijkmuseum een expositie over de Belgische Vluchtelingen in het Soesterkwartier.

Onder de noemer lezingen o.a. van historicus Jan Carel van Dijk over de

Verloren Industrie’ en van verzamelaar wijkgenoot Ruurd Elsmann over de ‘Groote Oorlog’. En een lezing door Philip van der Pol van de Société du Verdun.

Marc Den Elzen gaf een boekbespreking van zijn roman ‘de Verwachting’.

Elke maandagavond was daar een taalles voor laag geletterde van buitenlands afkomst.

Het ROC komt regelmatig langs met een groep geïnteresseerden. Portaal vierde feest en kwam met 120 mensen langs.

Welzin en Welzijn hebben ook het museum gevonden voor bijeenkomsten. In de wachtkamer van tandarts De Groot aan de Chrysantstraat hangen een

aantal foto’s van het Wijkmuseum.

Gastles Tweede Wereldoorlog. Sinds 2012 hebben medewerkers van het Wijkmuseum een gastles verzorgd over de Tweede Wereldoorlog voor een groep kinderen van de ABC-scholen in Liendert. Ze hebben daar verteld over de Tweede Wereldoorlog en hebben, samen met de kinderen, speelgoed gemaakt.

Oral history project.

Dit project, waarbij oudere Soesterkwartierders worden geïnterviewd, staat momenteel een beetje stil, mede door overlijden van Henny Mosterd.

De Sprekende Kast. Voordat het oral historyproject is indertijd gestart met “de Sprekende Kast”. De Sprekende Kast is een mobiel expositiemeubel. In 2011 is in deze kast een expositie ingericht over de geschiedenis van Puntenburg.

Bezoekers en voorbijgangers konden in de kast een expositie van foto’s bekijken over de geschiedenis van Puntenburg en omgeving. Er waren ook enkele geluidsfragmenten met verhalen over het Soesterkwartier, het Sasje en Puntenburg te beluisteren. Na de opening van de museumwoning was de kast in het Atelier van het Wijkmuseum geplaatst en ingezet als onderdeel van lopende tentoonstellingen. Er moest echter ruimte worden gemaakt voor de vele exposities. De kast staat nu opgeslagen in het depot. Bij voorkomende gelegenheid zal de Sprekende Kast opnieuw worden ingezet, in het museum zelf, maar mogelijk ook daarbuiten. We zoeken nog naar een goede locatie om hier weer vorm aan te geven.

Financiën

De reserves zijn dit jaar aangesproken om de uitgaven te kunnen doen. Het Wijkmuseum Soesterkwartier krijgt geen subsidie van de gemeente Amersfoort en is afhankelijk van giften en bijdragen van derden. Wel wordt, waar mogelijk beroep gedaan op fondsen voor speciale activiteiten. De financiële ruimte is beperkt door de maandelijkse kosten van huur en energie. Vanwege die post bedragen de vaste lasten van het museum op dit moment alleen al € 600.-per maand.

Sinds het moment dat bekend was dat het Wijkmuseum zich vestigen kon in het pand St. Bonifaciusstraat 61 is naar van alles gezocht om vormen te vinden om voor het Wijkmuseum inkomsten te verwerven, zoals:

  1. Het aanzoeken van een comité van bekende Soesterkwartierders die mede bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de bekendheid van het Wijkmuseum.

  1. Het uitnodigen van een financiële expert voor het geven van adviezen over de financiële zaken (NB Deze expert is afkomstig uit het netwerk van Portaal).

  1. Door vrijwilligers is gewerkt aan een mooie folder ter promotie van het Wijkmuseum, die tegelijk gebruikt kan worden als werving voor de Vrienden. De folder wordt ook aan de bezoekers uitgereikt. De oplage van de folder was van dien aard dat het Wijkmuseum daarmee nog een hele tijd toekan. Een klein aantal Vrienden die bereid zijn om jaarlijks 12 euro of iets meer te betalen heeft zich inmiddels gemeld.

  1. Portaal was bereid met het Wijkmuseum mee te denken over de vraag hoe het museum meer financiële armslag kan krijgen. Zo heeft Portaal een oud-medewerker gevraagd financiële ondersteuning te geven. Daarnaast heeft Portaal de huur een vast bedrag gesteld. Dit wordt niet in een jaarlijkse huurverhoging meegenomen.

  1. Onze ‘tegeltjesactie’ is een waardevolle aanvulling op onze financiën. (winkeliers en bedrijven in de wijk en regio kunnen op deze manier reclame maken voor hun winkel/bedrijf).

Ondanks alle goede bedoelingen blijft het moeilijk voor het Wijkmuseum “hoe” de eindjes aan elkaar te knopen. Het aantal (toch wel kleine sponsors) blijft beperkt.

Een succes was de uitgave van een derde druk van het boek “Dit is het Soesterkwartier”.

Hiervoor hebben met name Vahstal Holding; Buurtbudget Soesterkwartier; Stg.Waterlijn. Drukkerij Wilco/ten Brink en CO2 Premedia een bijdrage geleverd.

Dartly Print Amersfoort geeft vaste korting op werkzaamheden. De boekverkoop is een succes geworden.

Voor inzage van onze financiën kunt u ons een mailtje sturen.

Terug