Virtueel museum

Van ‘Foto en Route’ tot Virtueel museum

De werkgroep ‘Foto en Route’ is al jaren bezig met het verzamelen van foto’s over de wijk. Na diverse foto-exposities, de uitgave van het fotoboek ‘Dit is ’t Soesterkwartier’ en het meewerken aan de totstandkoming van de documentaire film ‘Soesterkwartier, een dorp in Amersfoort’, heeft de werkgroep na rijp beraad en overleg met veel mensen uit het Soesterkwartier besloten om een Wijkmuseum te gaan openen.

Houten auto

Terug