Opening Werkzaam Soesterkwartier

Onder grote belangstelling is onze nieuwe tentoonstelling geopend. Dhr. Koos Egtberts hield een inleiding over de historie van glasfabricage en over o.a de Glashut aan de Eem,   en Dhr. Ben Dieterink vertelde zijn verhaal over de Nederlandse Kleurstof industrie. Voor een mooi uitgebreid verslag zie: www.soesterkwartier.info Met dank!! Hieronder enige foto’s.