De Reünie :De Nieuwe school Het Anker

Op 22 februari was er de reünie van de nieuwe school het Anker. Oud-leerlingen van deze Prot.Chr.basisschool hadden plaatsgenomen in de schoolbankjes. Het  klassengesprek onder leiding van Juf Gezina  begon wat later: Er kwamen leerlingen te laat binnen! Maar  herkenning  was er zeker, er werd verteld over meesters en juffen, klasgenoten enz. Voor deze oud-leerlingen […]