Vrienden van de Museumwoning

Het wijkmuseum Soesterkwartier heeft van de woningbouwcorporatie Portaal de Museumwoning in bruikleen gekregen, voor de overige kosten is er geen structurele subsidie. Binnenkort zal er een Stichting Vrienden van de Museumwoning worden opgericht. De Stichting – in oprichting – zoekt vrienden voor het te vormen bestuur van de Stichting. Voor nadere inlichtingen kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het wijkmuseum: Gezina Tuinstra. Tel. 033 4635661

 

Terug