Rector Stephan Bakker spreekt…

Rector Stephan Bakker, stichter en pastoor van de Orthodoxe Parochie Amersfoort, komt op vrijdag 21 juni vanaf 16.00 uur in de Thema-kamer bijzonderheden over diens geloofsgemeenschap vertellen. Hierbij komen onder meer de geschiedenis van de Russisch-orthodoxe kerk in het algemeen en in die Nederland in het bijzonder. De Amersfoortse parochie is sinds 2014 in (een […]

Koerdische maaltijd bij opening expositie AZC

Een Koerdische maaltijd vormde zaterdag het hoogtepunt van de opening van een expositie in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Deze bijeenkomst werd door ongeveer veertig personen, waarvan de helft kinderen, bijgewoond. Deze tentoonstelling maakt deel uit van de serie ‘RARITEITENKABINET’  die dit jaar in de Thema-kamer, achter de museumwoning, plaats vindt. De kunstvoorwerpen die hierbij worden getoond […]

Tentoonstelling van beeldend atelier Vrolijkheid Amersfoort in Wijkmuseum Soesterkwartier

 Kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen, jongeren en hun ouders uit asielzoekerscentrum Amersfoort. Die vormen het onderwerp van een bijzondere expositie die op zaterdag 1 juni om 12.00 uur in de Themakamer van Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort officieel wordt geopend. Dat gebeurt in een unieke samenwerking met stichting ‘De Vrolijkheid’ […]

Henk Bekker vertelt / over ‘RARITEITEN’ / in Wijkmuseum

Verzamelaar Henk Bekker uit Bilthoven geeft op vrijdagmiddag 22 maart (van 16.00 tot 17.30 uur) een inleiding annex demonstratie over zijn verzameling rariteiten in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. Dat gebeurt ter gelegenheid van de expositie ‘RARITEITEN-KABINET’ die tot en met eind mei in de Thema-kamer van het museum te zien is. Bekkers verzameling bestaat uit […]

Tentoonstelling: Rariteitenkabinet

Attributen en objecten waarvan de meeste mensen zich zullen afvragen waar ze voor dienen. Die vormen het onderwerp van de driedelige expositie ‘RARITEITEN KABINET’ die dit jaar in het Wijkmuseum Soesterkwartier te zien is. De eerste editie hiervan wordt op zaterdag 2 maart om 12.00 uur door Henk Bekker officieel geopend. In de Thema-kamer achter de museumwoning zal hij van […]

Mooie wensen van belangstellende mensen.

Woensdag 2 Januari 2019, Buiten het Wijkmuseum Soesterkwartier is rond kwart voor drie nog weinig te zien dat duidt op brede belangstelling. Binnen is iedereen er helemaal klaar voor, staan de hapjes op tafel, staan de koffie en de limonade klaar en de Glühwein warm te worden. Alle 8 vrijwilligers zijn aanwezig en klaar om […]

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!!!!

Wilt U het NUTTIGE met het AANGENAME verenigen, en (als 67-plusser) ook IETS voor ONZE WIJK betekenen ? Geeft U dan op als VRIJWILLIGER voor het WIJKMUSEUM ! Wij hebben U namelijk HARD nodig, dus: KOM OP ! Dat kan via telefoonnummer: 06-224227 25 (Gezina Tuinstra) Veel groeten en tot ziens ! Bestuur Wijkmuseum Soesterkwartier, […]

De schoolkinderen van de Magneet exposeren in Wijkmuseum

Kijkdozen en pop-up-boeken’ zijn het onderwerp van een expositie met werkstukken die door leerlingen van de drie basisscholen in het Soesterkwartier zijn gemaakt. In het derde deel van deze tentoonstelling staat basisschool De Magneet (openbaar) centraal. Deze derde  tentoonstelling is in bijzijn van de kinderen van de Magneet op maandag 14 januari geopend! En is  […]

Jos Pothof vertelt bijzonderheden…

  …bij herdenkingsstenen. AMERSFOORT – In het kader van de nationale ‘Maand van de Geschiedenis’ en het ‘Jaar van het Verzet’ worden binnenkort in het Soesterkwartier ‘herdenkingsstenen’ met de namen van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse Nederlanders en Amersfoortse verzetsstrijders onthuld. Ter gelegenheid hiervan vertelt secretaris Jos Pothof van de stichting ‘Herdenkingsstenen Amersfoort’ meer […]

Lezing: Jeroen van Driel

De historicus Jeroen van Driel houdt op vrijdag 12 oktober om 16.00 uur een voordracht in het Wijkmuseum Het onderwerp daarvan is de  ‘Spoorwegstaking van september 1944’, waarover in de Thema-kamer, achter de museumwoning deze maand een expositie plaats vindt. Dat gebeurt in het kader van de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’, die dit jaar in het teken […]